AT140 - Primer do podłoży chłonnych

Aplikacja

Jest to 1-składnikowy grunt przeznaczony do stosowania na wilgotnym, chłonnym podłożu w celu zwiększenia przyczepności silikonowych, poliuretanowych oraz hybrydowych klejów i uszczelniaczy.

Zalety

- do bezpiecznego i skutecznego zastosowania illbruck mas uszczelniajacych

Partnerzy