ME210 - Folia EPDM wewnętrzna

Aplikacja

Folia ME210 jest komponentem zestawu wyrobów o nazwie handlowej „illbruck EPDM” przeznaczonego do uszczelniania złączy między oknami, jak i złączy między elementami ścian osłonowych (słupowo-ryglowych) o konstrukcjach z kształtownikow aluminiowych, a konstrukcją budynków. Folia wewnętrzna (paroszczelna) stanowi barierę dla przepływu pary wodnej do materiału izolacyjnego od strony wewnętrznej (pomieszczenia). Sprawdza się również w funkcji hydroizolacji dolnego złącza przy progach drzwi wejściowych i balkonowych (uszczelnienie złączy przy gruncie).

Zalety

- Doskonała odporność na starzenie
- Wysoka odporność mechaniczna, w tym na przebicie
- Wodoszczelność i hermetyczność
- Przenoszenie ruchów dylatacyjnych w kierunku wzdłużnym i poprzecznym
- W zestawie z klejami OT015 (do podłoży nieporowatych) oraz CT113 (do podłoży porowatych)
- Większy opór dyfuzyjny od folii ME220

Własciwości Norma Klasyfikacja
Materiał Kauczuk syntetyczny
Reakcja na ogień DIN 4102 / EN 13501-1 B2, P-NDS04-531 /klasa E
Grubość 0,75 mm + 1,0 mm
Odporność na promieniowanie UV i czynniki atmosferyczne jest
Wspołczynnik oporu wilgoci ≥100.000 μ
Wytrzymałość na (dalsze) rozdzieranie EN1931 ≥10 N
Wodoszczelność EN12310 jest
Wydłużenie przy zerwaniu EN1928 ≥250%
Temperatura użycia EN12311 +5°C do +35°C
Odporność termiczna –30°C do +100°C
Temperatura przechowywania +5°C do +25°C
Okres przechowywania bez ograniczeń (kauczuk syntetyczny)


Partnerzy